Hjem

Velkommen til Hetlevik på snei, med Spreke, Naturglade, Entusiastiske, Innbyggere!

Som en del av et medvirkningsprosjekt på Hetlevik skole og i Soltun barnehage, er det etablert et samarbeidsforum «Hetlevik på SNEI». Forumet består av representanter fra Hetlevik skole, Læringsverkstedet Soltun barnehage, FAU på Hetlevik skole, Hetlevik Speiderne, Hetlevik skolekorps, Kulturfabrikken/Nye Hetlevikalliansen og Hetlevik Idrettslag. Sammen arbeider vi for et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i bygden vår, samt at Hetlevik skal være et fint sted å bo som familie og å bli gammel.

Samarbeidspartnere

I tillegg til flere frivillige, håper vi på å få med representanter for Musikklaget og bedrifter som holder til i bygden i forumet vårt.

Fremtiden

Til våre fremtidige prosjekter, ønsker vi et nært samarbeid med Frivilligsentralen på Askøy, Basneset vel, Folkehelsekoordinator Askøy kommune, Næringssjef Askøy kommune, Askøy Folkebibliotek, Askøy Turlag, Askøy Næringslivsforening, Rotary, Lions og Bergen Arkitekthøyskole.


Prosjekter

Vi er ferdige med vårt første prosjekt, «Ny sti til grillplassen» som du kan lese mer om på denne siden.

Lag nettstedet ditt med WordPress.com
Sett i gang
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close